Inställningar Förhörsinställningar

 • Språkinställningar

  • Fråga på svenska
  • Svara på svenska
  • Fråga på slumpmässigt språk
 • Förhörsordning

  • Fråga från första till sista glosan
  • Fråga från sista till första glosan
  • Fråga i slumpmässig ordning
 • Svarsinställningar

  • Skillnad på VERSALER och gemener
  • Begränsa svaret till rätt antal tecken
  • Kräv interpunktion (punkter, frågetecken, utropstecken och kommatecken)